Kdo jsme?


JSME NEJSTARŠÍ (1991) A HISTORICKY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ FLORBALOVÝ KLUB V ČESKÉ REPUBLICE. Florbalový oddíl Tatran Střešovice patří mezi největší florbalové kluby v České republice. FO Tatran Střešovice sdružuje cca 650 aktivních členů (z toho cca 550 hráčů), kteří pravidelně trénují ve 27 tréninkových skupinách ve Střešovicích a v Dejvicích na Praze 6.

Mezi základní myšlenky FO patří umožnění hrát florbal každému zájemci bez ohledu na jeho sportovní výkonnost a zdatnost, a to zejména v mládežnických kategoriích. Jednotlivé tréninkové skupiny jsou tvořeny tak, aby spolu trénovali hráči stejného věku a přibližně stejné florbalové výkonnosti.

Díky kvalitní koncepční práci dosahují "A" týmy v dospělých kategoriích takových výsledků, které reprezentují klubový i český florbal na té nejvyšší úrovni, a to jak v oblasti sportovní, tak i na společenské a mediální scéně.

Na mezinárodní scéně patří Tatran Střešovice mezi nejznámější florbalové kluby. Tatran drží světový rekord v počtu startů na Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ), když se zúčastnil hned 16 z 22 ročníků! FO Tatran Střešovice se pravidelně zúčastňuje finále Poháru ČFbU či vrcholných bojů nejvyšších domácích soutěží v dospělých kategoriích. Družstva FO pravidelně navštěvují zahraniční turnaje Champy Cup (Švýcarsko, muži), Gothia Innebandy Cup (Švédsko, mládež).

Během roku pořádáme řadu pravidelných akcí pro své členy i pro širokou veřejnost:

Mezinárodní Florbalové turnaje:

 • Prague Games
 • Czech Open
 • Prague Masters
 • Prague Wheel Open

Klubové turnaje:

 • Tre Kronnor Cup (turnaj firem)
 • Niggazzz Cup (turnaj v malém florbalu 3+1)
 • Tatran Cups pro mládež
 • Vánoční turnaje pro mládež i pro dospělé
 • MČR Vozíčkářů

Společenské a sportovní akce:

 • Tatranský ples
 • Tatran Párty Karlovy Lázně
 • Dětské dny
 • Tatranská voda
 • Tatran jede na hory
 • Letní soustředění mládeže mimo území Prahy
 • Tatran Open Air Sportovní Párty
 • Tatranské klubové fotografování
 • Sportovní mikulášská pro děti
 • Open Camps
 • Příměstské florbalové tábory

Všechny námi organizované akce jsou zajišťovány zkušenými trenéry, pořadateli se sportovními i pedagogickými zkušenostmi. Všichni trenéři FO Tatran Střešovice prochází pravidelným proškolováním v rámci externí spolupráce s UK FTVS, Českou florbalovou unií a DDM Hl.m.Prahy, Stadiónem mládeže Kotlářka. Trenéři i členové vedení FO jsou připraveni vysvětlit vám vše kolem fungování FO, poradit jak postupovat v případě, že se chcete stát jeho členem. Bližší informace naleznete pod odkazem Kontakty.

Seznam vyškolených rozhodčích za FO pro sezónu 2014/2015:

Antonín Keprta (C), Jiří Tvrdík (F), Daniel Drake (F), Filip Kovář (N), Jakub Novotný (N), Václav Zavadil (F), Barbora Beranová (C), Kateřina Rybínová (N), Karolína Vlachová (N).

Seznam vyškolených vedoucích týmů za FO pro sezónu 2014/2015:

Jiří Šatoplet, Juraj Šádek, Luděk Beneš, Radek Brázda, Petr Ďarmek, Radim Javůrek, Vojtěch Skála, Jonáš Merta, Zdeněk Janoušek, Michaela Cepková, Michal Gulka, Petr Introvič, Viktor Nemrava, Pavel Skazko, Luděk Pasecký, Jiří Jakoubek, Lukáš Jakoubek, Jan Čada, Petr Janda, Jan Natov, Hana Návratová, Hana Sedmíková, Roman Slavík, Žaneta Václavková, Jan Volák.

Seznam vyškolených trenérů FO:

Licence B: Jiří Jakoubek, Luděk Pasecký, Luděk Beneš, Michaela Cepková, Petr Janda, Zdeněk Janoušek, Jan Volák, Petr Ďarmek, Michal Gulka, Jiří Šatoplet.

Licence C: Jan Čada, Petr Introvič, Jonáš Merta, Viktor Nemrava, Vojtěch Skála, Pavel Skazko.

Licence D: Hana Návratová, Eliška Drbalová, Adam Tlapák.
Výroční zpráva o činnosti florbalového oddílu za rok 2014

V současné době (k 16.3.2015) působí ve FO cca 570 aktivních registrovaných členů ve 25 družstvech: Muži A, B, Veteráni FORZA Tatran, Veteráni Star Dust, Junioři A, B, Dorostenci A, B, Starší žáci A, B, Mladší žáci A, B, 3+1, Elévové A, B, 3+1, Přípravka I., Ženy A, B, Juniorky, Dorostenky, Starší žákyně 3+1, Mladší žákyně 3+1, elévky 3+1. Oproti loňskému roku došlo ke mírnému navýšení o 20 členů.
V březnu 2014 došlo k odloučení již dvě sezóny rozpadajícího se rezervního mužského C-týmu do klubu Prague Vikings (PV), což bylo FO ze strany PV finančně kompenzováno. V FO tak nadále zůstává pouze jeden, o to víc funkční, rezervní mužský tým „B“, hrající nejvyšší regionální soutěž.
Konkurenci ostatních sportů i florbalových klubů se snažil FO čelit nábory hráčů (celoroční, volnočasové festivaly, akce na školách) a také přestupovou politikou a skautingem pod vedením Radka Brázdy (doplnění talentů v kategoriích dorostenců a juniorů, letní akce DRAFT). Podařilo se doplnit zejména týmové základny u družstev nejmenších holčiček (starší a mladší žákyně a elévky), čímž se podařilo splnit jeden z hlavních cílů pro rok 2014, stabilizaci ženské složky - samostatně fungujících družstev bez nutného zásahu hráček z mladší kategorie. U chlapců se podařilo zacelit početní mezery u „B“ týmů kategorií junioři a muži, které si jsou již nejen v trénink.procesu, ale i v zápasech soběstačné. I nadále jsou bohužel „B“ týmy starších žáků a dorostenců méně početné a oscilují na hraně svého samostatného fungování. Pozitivní je vysoký počet dětí v přípravce a také ve florbalových kroužcích na ZŠ, které FO partnersky zajišťuje.
Pro rok 2015 je nezbytné zaměřit se na vlastní sportovně-výchovnou činnost tak, aby byl zájem členů o činnost v FO trvalý a nedocházelo k nenadálým výkyvům v počtu hráčů po jednotlivých ročnících jako v předchozích letech, kdy někteří členové ukončili svou činnost v FO ať už z důvodu špatné práce trenérů mládeže nebo pro nedostatečnou komunikací zástupců FO směrem ke svým členům a jejich rodičům (týká se zejména hráčů na hraně „A“ týmů a problémových přechodů hráčů ze ZŠ na SŠ a ze SŠ na VŠ). U výkonnostních „A“ týmů je nutné zapracovat na zlepšení konkurence schopnosti na půdě aktivní přestupové politiky z hlediska dostupných možností FO (ubytování hráčů, zajištění podmínek ke studiu v „partnerských školách“ nebo zajištění práce u partnerů/sponzorů FO). I přes aktivní činnost v přestupové politice je i tak zřejmé, že se v budoucnu FO bude muset u svých elitních týmů spoléhat především na vlastní odchovance.

FO Tatran Střešovice i nadále formálně řídí tříčlenný výbor složený z předsedy Martina Vaculíka a členů Antonína Popeláka a Kamila Čady. Zaměstnaneckou složku tvoří sekretář oddílu a jeho zmocněnec Jiří Šatoplet a šéftrenéři mládeže Jiří Jakoubek a Luděk Pasecký. Marketingové oddělení ve stávajícím složení P.Harapát (partneři), J.Šatoplet (produkce), L.Pasecký (grafika), J.Jakoubek (projekty), doplnil Tomáš Nushart, který obstarává veškerou obsahovou náplň sociálních médií a zajišťuje komunikační toky ke členům i široké i odborné veřejnosti včetně ČFbU.
Pro rok 2015 musí být hlavním cílem marketingového oddělení systémové plánování (redakční plány, pracovní manuály, prezentace) a koordinace činností jeho jednotlivých složek a to jak ve vztahu k plnění povinností směrem k ČFbU, tak i v rámci vlastní, propagační činnosti (partneři, média, členové).

Ve sportovním úseku elitních týmů stále není obsazena pozice sportovního ředitele/manažera. Koordinaci činnosti elitních týmů a plnění stále zvyšujících se organizačních nároků těchto oddílových složek, které z velké části plní pracovní dobu zaměstnanců FO, prozatím dočasně plní J.Šatoplet a také skaut elitní mužské složky a zmocněnec oddílu ve vztahu k ČFbU, Tomáš Kafka. Jejich časové limity pro výkon daných činností jsou však dlouhodobě nepříznivé. Současný stav je neudržitelný a pokud nedojde k reorganizaci struktury vedení, ať už formou zřízení placené pozice manažera FO (neboť ze současných členů není nikdo, kdo by tuto pozici chtěl či mohl zastávat zdarma) nebo přerozdělením kompetencí v řízení dílčích oblastí novým pětičlenným výborem FO, může toto vést k výrazným třecím plochám a velmi odlišnému postoji ve vnímání možností a reality činnosti FO jeho jednotlivými členy. Pozitivním prvkem bylo dotažení podpisu smluv s hráči a hráčkami elitních týmu s platností do podzimu 2016 nebo 2017 (aktuálně 63 hráčů pod smlouvou-jejich přehled na matrice ČFbU), což znamená pro FO lepší výchozí podmínky v případě budoucího jednání o přestupu hráčů/-ček z FO do jiného oddílu v ČR.
Pro další období (2015-2018) je nezbytné sladit názor členů vedení FO na směr jeho vývoje (sportovní, hospodářský, prezentační, organizační, personální) a vytvořit koncepční materiál strategie FO, který bude závazným pro všechny jeho členy, vedení nevyjímaje.

Organizaci utkání elitních týmů i ostatních celostátních či regionálních turnajů družstev FO zajišťuje druhým rokem stabilní pořadatelský tým koordinovaný hl.pořadatelem Petrem Navrátilem. V roce 2014 se podařilo i díky novému systému odměňování stabilizovat počet organizátorů a zaškolit nové pracovníky na odborných pozicích (video on-line, on-line). V další fázi bude nutné zapracovat na zkvalitnění výsledků jejich práce, jež docílíme vypracováním odborných manuálů pro jednotlivé pozice a následnou kontrolou jejich práce, případně přeobsazením pozic kvalifikovanějšími pracovníky.
Důležitým počinem, který by do blízké budoucnosti pomohl zlepšit tíživou finanční situaci FO, je ambiciózní projekt JJ na organizaci všech ligových utkání, vyjma těch elitních, dobrovolníky z řad hráčů FO a jejich rodiči. Tento projekt spustí FO od podzimu 2015.

Oblast merchandisingu FO zajišťuje druhým rokem Alexandra Piskáčková (AP). Tato činnost je honorována podílem na zisku a již v letošním roce přesáhl zisk nákladovou složku. Postupně se podařilo rozšířit nabídku Fan shopu o předměty, které podporují nejen atraktivitu elitních zápasů (řehtačky, nálepky, šály, trika), ale podporují značku Tatran i mimo aktivitu jeho sportovních oddílů (cyklodresy, dětská body, termohrnky, atd.). Skladové hospodářství, logistiku zboží, způsob úhrady za zboží, správu fan shopu na sociálních sítích (webové stránky, FB profil) koordinuje AP se sekretářem FO.
Oficiální Fan Club FO zahájil svou činnost v září 2014. Nabízí svým členům výhody, jež jsou prezentovány mj. na webu FO (účast na utkáních, klub.akcích, klubový materiál, soutěže pro členy Fan clubu atd.). V současné době čítá fan club 6 aktivních členů. Na všech utkáních „A“ týmu mužů se od začátku sezóny 2014/2015 vyskytuje i klubový maskot T-rex, který dopomáhá vytvářet atmosféru utkání a i díky němu do haly přichází diváci i z té nejmladší věkové kategorie.
Cílem pro rok 2015 je zatraktivnění stávající nabídky Fan Shopu o nové produkty (např. podsedáky do haly, dresy, atd.) a také rozšíření Fan Clubu FO na min.počet 20 lidí. FO také musí lépe pracovat na poli prodeje permanentek na domácí utkání svých elitních týmů, v němž vězí dosud nevytěžený potenciál jak finančního příjmu, tak pravidelné práce s divákem/fanouškem. Klubový maskot by měl rozšířit pole své působnosti tak, aby se objevoval i na ostatních klubových akcích (zejména těch propagačních).

Ve struktuře trenérů nedošlo v průběhu roku 2014 k výrazným změnám, pouze k dílčím obměně na těchto postech: spolupráce byla po oboustranné dohodě ukončena s trenéry D.Čermák, H.Sedmíková, E.Bažantová, J.Tvrdík. Za odvedenou práci jim patří velký dík. Nově v oddílu působí trenéři J.Gruber, A.Tlapák, M.Marvánek, E.Drbalová.
Za velmi sympatickou se dá označit zapojení hráčů elitních týmů (provázání všech kategorií napříč oddílem) a také po švédském vzoru rodičů dětí do fungování mládežnických družstev v roli pomocníků/asistentů. Tato snaha musí být pro rok 2015 jedním z hl.cílů FO a to zejména v ženské složce, kde činnost družstva stojí mnohdy na jedné dospělé osobě.
Dalším důležitým krokem je pokračování vedení mládežnických týmů metodou He-art. Většina trenérů FO absolvovala dvě školení týmového koučinku, na nějž bude navazovat koučink individuální. Čtyři trenéři absolvovali školení trenérské licence B, dva trenéři školení volnočasových pedagogů na DDM hl.m.Prahy. Průběžné proškolování trenérů moderními metodami a také dodržování jednotné klubové koncepce výchovy mládeže bereme jako nezbytné kroky k zajištění dlouhodobé prosperity FO a jako jeden z jeho hlavních cílů pro další období.

Ze sportovního pohledu lze vnímat rok 2014 ze dvou pohledů. Elitní tým mužů bohužel nesplnil očekávání, ostatní týmy nadmíru (2x titul, 3xvícemistři).
Cílem Mužů A pro rok 2014 byl zisk titulu Mistra ČR a vyhrát nazpět Pohár ČFbU. Bohužel ani jeden z vytyčených cílů se nepodařilo naplnit. Muži prohráli při své druhé účast v dubnovém Superfinále s mistrovskými Vítkovicemi, a to již pod jinak velmi dobře fungujícím vedením nově hrajícího trenéra, Milana Fridricha, kterého v tandemu doplil šéftrenér oddílu, Jiří Jakoubek. Pozitivním doplněním realizačního týmu bylo angažování uznávaného kondičního trenéra Martina Košťála, který kromě střešovických florbalistů pracuje třeba s hráči z NHL.
Hráčské složení A-týmu mužů prošlo dílčí obměnou, když přišli Ullmann (návrat ze SWE), Holčák (Kladno), Běhal (hokej) a z týmu odešli Garčar, Ježek, Podhráský. A-tým byl doplněn o hráče z juniorů (Zavadil, Vašíček, Vaculčiak, Komárek, Beneš). Celkem pětice střešovických hráčů se dostala do konečné nominace mužské reprezentace na MS 2014 (Kafka, Heřmanský, Deutsch, Fridrich, Natov) a těšila se ze zisku bronzových medailí.
Za dílčí úspěchy lze považovat zisk medaile z letošního skvěle obsazeného mezinárodního turnaje Czech Open 2014 a vítězství v základní části AutoCont extraligy mužů v sezóně 2013/2014 či 2.místo po ZČ v sezóně 2014/2015. Již tradičně se v srpnu 2014 Tatran zúčastnil mezinárodního turnaje Champy Cup ve Švýcarsku, kde obsadil 4. místo a také turnajů MHC (5. místo) a SBCJH (2.místo).

Junioři A splnili vytčený herní cíl, když na cestě za titulem nedokázali přejít až přes svého finálového soupeře FBC Ostrava a obsadili krásné 2.místo. Sezóna 2014/2015 prozatím potvrzuje nastolený trend medailové generace, kdy juniorský tým postoupil do semifinále play-off a minimálně bronzová medaile ho tak jistě nemine.
Za velký úspěch lze považovat výchovu mladých hráčů pro elitní A-tým mužů (celkem 5 hráčů), čímž se podařilo splnit jeden z hlavních cílů této kategorie a to doplnit kádr Mužů A minimálně o 2 nové hráče do nové sezóny. Řada z těchto hráčů také aspiruje na účast v týmu juniorů pro MS 2015, který vede trenér Tatranu Luděk Beneš. Změnou přestupního řádu ČFbU, kdy mohou hráči do 21 let věku hrát jak za mateřský tak i za jiný tým (max o 2 soutěžní úrovně níže), se podařilo udržet většinu ambiciózních hráčů ročníku 95 na hraně A-týmu v FO a zároveň jim nabídnout alternativu pravidelného hraní (1.liga FBC Kladno) bez nutnosti přestupovat z FO do jiného klubu. Změnou řádu se snad definitivně vyřešila otázka nutné funkčnosti rezervního „B“ týmu mužů, který nyní může fungovat nezávisle na „A“ týmu a také utlumení důležitosti vzniku ligy hráčů do 21 let (nad juniorskou kategorií), která by ještě více usnadnila přechod juniorů do mužských soutěží.
Dorost A dokázal navázat na výrazný úspěch z předchozího roku, když na Mistrovství ČR dokráčel až do finále, kde porazil 1.SC Vítkovice a stal se Mistrem ČR!
Ženy A dokázaly se svým suverénně nejmladším hráčským kádrem nemožné, když postoupily s přehledem do play-off a v sezóně 2013/2014 obsadily krásné 7.místo! V probíhající sezóně 2014/2015 to už tak slavné není. Ženy budou hrát play-down o extraligovou příslušnost v roce 2015.
Juniorky se po loňské bramborové sezóně konečně dočkaly! Staly se mistryněmi ČR pro rok 2014! I v letošní sezóně 2014/2015 mají v rozběhlé nadstavbové části jasně nakročeno do play-off. Pro finální část sezóny by snad navíc měly být doplněny i o hráčky pravidelně nastupující za extraligový tým žen, takže se dá očekávat atak medailových pozic.
Medailového umístění dosáhly v roce 2014 družstva veteránů FORZA Tatran (2.místo), dorostenek (2.místo). Ostatní družstva bojovala ve svých kategoriích o přední příčky a navázala tak na celkový kvalitní obraz výsledků družstev FO. I tak nebyl opomíjen hlavní sportovní cíl, zapojit co největší počet hráčů do soutěžních klání a to i za cenu případných výsledkových neúspěchů a naplnit tak poslání výchovy mladých lidí ke sportu.
Tatranská mládež uspěla i na prestižních mezinárodních turnajích. Družstva mládeže se zúčastnila mezinárodních turnajů Hummel Open Games, Prague Games, Czech Open, G2Cup a na přelomu roku 2014/2015 zájezdu na švédský turnaj Gothia Innebandy Cup. Medailový úspěch na domácím Tatran Cupu se stal již nepsaným pravidlem.

A-tým mužů se i v roce 2014 pravidelně prezentoval svými herními výkony divákům ČT Sport (přenosy z AutoCont extraligy, sestřihy z Czech Open). Přes výraznou mediální prezentaci, která je z pohledu českých sportovních klubů výjimečná a dosahuje úrovně profesionálních fotbalových klubů, se bohužel trvale nedaří udržet a získávat nové partnery.
Na základě smlouvy zajišťuje pro FO sponzorské smlouvy firma SPiNFLO. Generálním partnerem oddílu zůstala i pro rok 2014 firma Omlux. Na chodu elitní složky oddílu se podílejí i další sponzoři a partneři a také někteří rodiče hráčů poskytli finanční dar na chod mládežnických družstev FO, za což jim patří vřelé poděkování. V oblasti sportovního marketingu musí FO v nadcházejícím období dosáhnout mnohem vyšší efektivity výtěžnosti potenciálních zdrojů, neboť hrozí výpadek příjmu od generálního partnera. Bohužel celkový výhled v této oblasti není růžový.
Cílem pro rok 2015 musí být vytvoření „prezentačních materiálů na míru“ – elitní týmy, mládež, TJ, akce FO a následné oslovování potenciálních partnerů FO (firmy a podnikatelé z Prahy 6, rezidenti). Zajištění financí pro FO ze sportovního marketingu bude v budoucnu záviset zejména na míře podpory a podílu jeho členů.

Na přelomu roku 2014/2015 uzavřel FO dohodu o spolupráci s FBC Plzeň, která by měla posílit pozici obou klubů ve svých regionech. Hráči a družstva FBC se budou pravidelně účastnit turnajů pořádaných FO, těm nejlepším pak bude umožněno hrát za FO. Na druhou stranu poskytne FO své sportovní a organizační know-how FBC a pro jeho členy/trenéry odvede např. trenérská školení. Samozřejmostí je zapojení klubu FBC do rodiny týmů hrajících s Unihocem. Oboustranně výhodnou spolupráci dokresluje dohoda o uspořádání výjezdního extraligového utkání v Plzni. V letech 2012-2013 odehrál Tatran svá výjezdní utkání v Chomutově, v roce 2014 dobýval Tatran svým florbalem jižní oblasti ČR (Jindřichův Hradec). V roce 2015 FO vrhne své úsilí na jihozápad (Plzeň).
Pro rok 2015 plánuje FO uzavřít obdobnou dohodu o spolupráci ještě s jedním silním regionálním florbalovým klubem, nejspíš s FbC 98 Chomutov. V případě negativního postoje ze strany FbC se FO zaměří se svou nabídkou na jiný klub a to buď ze středních nebo ze severních Čech.

Spolupráce s DDM hl. m. Prahy (DDM) vytváří i nadále vhodné podmínky pro práci s mládeží. V rámci Stadiónu mládeže Kotlářka došlo opět ke změně pověřeného zástupce DDM, kterého nově dělá naše vedoucí florbalové mládeže DDM, Žaneta Václavková. Ta stále vede v FO družstvo přípravky. Právě děti kategorií od přípravky do starších žáků/žákyň jsou členy jak FO, tak DDM a každý rok tak musí pro své aktivní členství vyplňovat dvě přihlášky, což občas vede ke komunikačním nesrovnalostem. I proto uzpůsobil FO elektronickou databázi členů tak, aby po jejich zaloginování měli členové veškeré základní informace o svém členství dostupné a přehledně zpracované ihned na hlavní stránce. I tak je nezbytné ze strany FO dbát na přesné předávání informací všemi komunikačními kanály tak, aby noví členové věděli, že členství v FO je platné až po vyplnění a zaplacení poplatku i na DDM.
Na konci roku 2014 byla konečně realizovaná zakázka na zbudování kóje-úložného systému pro sportovní pomůcky družstev FO. V roce 2014 došlo také k důležitému podpisu víceleté smlouvy o využívání sportoviště DDM členy FO, která přináší příslib stability zajištění sportovních ploch pro výkon činnosti družstev FO (tréninky, turnaje).
Díky kvalitní práci s mládeží a podmínkám, které nabízíme, můžeme každoročně nabídnout všem zájemcům z řad široké veřejnosti zapojit se do našich družstev. Snažíme se vyhovět skutečně každému, kdo projeví zájem vstoupit do našeho oddílu a to i těm, jež neoplývají sportovním nadáním. I proto se nám dobře osvědčilo pokračování koncepce pohybové přípravy družstev mládeže, díky níž dosahují mladí sportovci pod vedením kondiční trenérky Michaely Cepkové lepších sportovních výsledků a slouží i jako prevence zranění a kompenzace přetížených svalových partií.
Pro rok 2015 chystá FO úpravu koncepce pohybové průpravy o poznatky získané ze zahraniční stáže JJ, kdy florbal doplní v pravidelném týdenním trénink.procesu i ostatní sporty (hlavně fotbal). Daný koncept také dotvoří podmínky zadání pražského grantu, kde pozice kondičního trenéra klubu tvoří jeho nedílnou součást a staví tohoto trenéra na srovnatelnou pozici s šéftrenérem.

S ohledem na zvýšený zájem dětí o florbal a omezené kapacity sportovišť jsme navázali užší spolupráci se ZŠ v přilehlém okolí (ZŠ Červený Vrch, ZŠ Na Dlouhém lánu, ZŠ Petřiny-jih, IS Parkane), kde vedeme kroužky florbalu. Od spolupráce si vedení FO slibuje šíření dobrého jména Tatranu i za hranice oddílových kontaktů, zvýšení návštěvnosti na extraligová utkání Tatranu formou volných vstupů, zvýšení členské základny u družstev mládeže a ekonomickou stabilizaci v případě využití prostor školních tělocvičen. Pro rok 2015 je hlavním cílem v této oblasti rozvoj konceptu školních kroužků metodou ZŠ Petřiny-jih na další dvě školy v okolí Prahy 6, případně Prahy 5 nebo 7. FO na ZŠ navázal užší spolupráci s místním učitelem tělocviku, V.Novákem, který zná prostředí školy, je garantem pro rodiče žáků a i díky němu se již v prvním roce fungování florbal.kroužků na této škole podařilo oslovit 90 pravidelně docházejících dětí, z nichž některé i pravidelně dochází na tréninky družstev FO. Činnost kroužků (nájem prostor, materiál, admin.poplatky, trenéři) spravuje FO na vlastní náklady, kdy výnosy výrazně převyšují náklady.

Vedení FO se zabývalo i úpravou dlouhodobého tréninkového plánu a tím i zefektivnění využití herních ploch hal Tatranu Střešovice a Unihoc Areny pro tréninky družstev FO. Došlo tak k úpravě tréninkového plánu, který více zohledňoval věkové a výkonnostní rozpoložení družstev FO včetně zapracování povinného tréninku pohybové průpravy mládeže (všechna družstva mládeže nyní trénují 4xtýdně). Vedení FO se musí i nadále snažit o co nejefektivnější využívání sportovních prostor, jejichž současné možnosti jsou výrazným limitujícím faktorem pro další sportovní rozvoj činnosti zejména elitních družstev FO – např. elitní tým juniorů nemá ani jeden trénink ve své domácí hale, elitní tým žen sice zkouší nový model ranních otevřených tréninků od 6,00 do 7,30 hod, bohužel bez něj by ani on neměl na Tatranu žádný trénink. Pozitivním aspektem je naopak možnost využití regenerační zóny a posilovny na Tatranu jak pro „A“ tým mužů, tak pro „A“ týmy žen/juniorek a juniorů/dorostenců a také využití malého sálu a fotbalového hřiště pro tréninky družstev mládeže. Kromě použitelných prostor TJ a DDM využívají elitní týmy také pronajatých ploch na Ladronce (beachfotbal) a na Strahově (TRX). Po ukončení smlouvy se společností I´m FIT nadále trvá problém se zajištěním kvalitní posilovny a regenerace pro elitní tým mužů. Řešením by mohlo být zkvalitnění vybavení posilovny TJ, kde by byla nezbytná investice v řádu 300 tis Kč (odstranění některých strojů, vybavení funkčními trenažery, TRX).

Jedním z hlavních cílů celého vedení FO bylo v roce 2014 zaměřit se na budování tatranské komunity a užší spolupráci s rodiči hráčů. V září 2014 a v únoru 2015 proběhly rodičovské třídní schůzky, na nichž vedení FO prezentovalo své záměry v práci s mládeží a klubovou komunitou. Během tří dnů schůzek dělených po kategoriích se podařilo odprezentovat všechny důležité aspekty činnosti FO a navázat užší spolupráci s aktivními rodiči (personální, finanční, organizační zapojení). Formát dvou pravidelných rodičovských schůzek za sezónu se osvědčil a FO jej bude dodržovat i pro další období.

Již v roce 2013 došlo k úspěšné realizaci projektu na Podporu pražské florbalové mládeže. Z tohoto grant.programu jsou od července roku 2013 financovány pozice šéftrenérů mužské a ženské složky obsazené Jiřím Jakoubkem a Luďkem Paseckým (samotná fce šéftrenéra byla zřízena již od ledna 2013 a po 6 měsíců financována z činnosti FO). Projekt dále řeší finanční příspěvek na trenéry a na zavedení povinných sportovních zdravotních prohlídek. Prozatím vypadá výhled fungování tohoto projektu pozitivně i pro sezónu 2015/2016, kde došlo k úpravě dílčích parametrů nastavených podmínek pro čerpání pražskými oddíly. Ty nyní zohledňují nejen kvantitu, ale i kvalitu činnosti oddílů, čímž by měl FO na této změně podmínek vytěžit více než v minulém období.
První dva roky fungování projektu jasně ukázaly, že finanční prostředky přispěly k výraznější profesionalizaci FO. Trenérům byly vylepšeny finanční i materiální podmínky pro jejich fungování, od čehož si vedení FO slibuje i jejich aktivnější zapojení do chodu klubu.
FO pokračuje v rámci realizace projektu sportovních zdravotních prohlídek spolupráci s Institutem sportovního lékařství. Cílem této dlouhodobé spolupráce je nejen jednotný výstup z prohlídek pro hráče a jejich rodiče, ale i zpětná vazba od ISL pro FO ohledně sportovně-zdravotní kondice jejich členů a tím eliminace možných zdravotních problémů a uzpůsobení náplně tréninků tak, aby nedocházelo k přetěžování hráčů. V rámci spolupráce s ISL došlo v roce 2014 k úpravám dohody týkajících se jak úpravy ceny za provedenou prohlídku, tak způsobu platby doplatku, který se nově platí na sekretariátu FO, kde se také archivují výstupy ze sportovních prohlídek členů FO.

V rámci fungování na TJ potvrdil FO své velmi dobré postavení. Předseda FO Martin Vaculík a sekretář FO Jiří Šatoplet jsou členy pětičlenného výboru TJ, který má rozhodující slovo ve všech důležitých oblastech TJ. M.Vaculík plní již šestým rokem funkci předsedy TJ. Jiří Šatoplet pracuje od listopadu 2004 na pozici sekretáře TJ. Člen VFO Kamil Čada plnil funkci člena kontrolní a revizní komise TJ. V TJ došlo na podzim roku 2014 k výrazné obměně zaměstnanecké složky (recepce, údržba), která nebyla dosud definitivně dotažena. Od té doby bohužel dochází k nepravidelným výpadkům zajištění běžné činnosti chodu TJ a tím i určité nekomfortibility uživatelů tatranských sportovišť. Vedení FO žádá své členy o trpělivost a pochopení nastalé situace, kterou bude řešit skrze své zástupce ve VTJ.

Dlouhodobá strategie FO v rámci TJ obsahuje kromě organizačně-personálního úseku také zásadní změny ve stavu sportovišť a jejich využití. V areálu TJ v ulici Sibeliova byly od začátku funkčního mandátu členů FO ve vedení TJ, tedy od roku 2009, zrealizovány tyto stavby a rekonstrukce: nové prostory regeneračního a rehabilitačního centra s posilovnou, nové šatny s moderním sociálním zázemím pro sportovce, nové venkovního sezení se zahrádkou před vstupem do areálu TJ, kompletní rekonstrukce vzduchotechniky v celém objektu TJ, vybudování nové tribuny k sezení s kapacitou pro 365 diváků, vybudování venkovního beach areálu s 5 kurty, úprava stávající malé tělocvičny v sál s novým povrchem a funkčním pódiem (aerobní sál, divadelní sál, konferenční sál), rekonstrukce kanceláře sekretariátu TJ, vstupního bloku recepce, rekonstrukce kotelny, sanace staré budovy a rekonstrukce sociálního zázemí. V roce 2012 došlo k přestavbě aerobního sálu na zrcadlový sál a byl zde zbudován bezbariérový přístup od tenisové haly, ke zbudování nafukovací haly v beachovém areálu, k rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí u recepce. V roce 2013 došlo k výměně oken v celém šatnovém bloku a staré budově směrem do ulice Sibeliova, rekonstrukci střešního pláště víceúčelové haly, rekonstrukci a výměně osvětlení víceúčelové haly, zbudování osvětlení fotbalového hřiště, vybudování restauračního klubu Na Andělce pro členy TJ ve staré budově a výstavbě tří nových apartmánů pro komerční využití. V roce 2014 pokračovala výměna oken v šatnovém bloku a staré budově směrem do ulice Sibeliova a také rekonstrukce sprchových koutů ubytovny a šatnového bloku.

Kromě plánovaných rekonstrukcí a investičních akcí se M.Vaculíkovi podařilo již v roce 2012 zmobilizovat všechny sportovní organizace na Praze 6, které pod názvem „Střešovická výzva“ vyzvaly Radnici Prahy 6 k podpoře a využití finančních prostředků od MHMP ze zisku loterijních společností na přímou podporu sportovních jednot a klubů na Praze 6. Do TJ pak směřovaly finanční prostředky, které dopomohly ke stabilizaci jejího cash-flow a tím i podpoře vyvíjené sportovní činnosti. Po podzimních krajských a obecních volbách se na MHMP i na Radnici Prahy 6 změnilo obsazení klíčových pozic. Dosud tak nedošlo k vyjádření se zástupců Radnice 6 na další vývoj rozdělování finančních prostředků na sport. Mezníkem by mohlo být opětovné setkání Střešovické výzvy se zástupci Radnice, které by mělo osvětlit jak její plánované záměry, tak poukázat na současný „finanční“ stav tělovýchovy na Praze 6.

Zástupci FO se i v roce 2014 aktivně zapojily do fungování ve strukturách ČFbU. Jiří Šatoplet plní funkci florbalového hejtmana kraje Praha. Michaela Cepková plní funkci regionálního metodika PH+SČ. Luděk Beneš je v cyklu 2013-2015 trenérem reprezentace juniorů. Luděk Pasecký je v cyklu 2014-2016 trenérem reprezentace juniorek a také školitelem trenérů pro ČFbU. Jiří Jakoubek je školitelem trenérů pro ČFbU a v lednu 2015 absolvoval týdenní trenérskou stáž ve Švédsku, ze které přivezl pro FO řadu podnětů pro jeho další činnost. V červnu 2014 se na VH ČFbU Tomáš Kafka neúspěšně pokoušel o opětovnou volbu za člena výkonného výboru ČFbU, kde v současné době nemá po odchodu Tomáše Vaculíka FO zastoupení.
Pro rok 2015 si musí FO stanovit za cíl obhájit tyto důležité pozice: Hejtman PH (Jiří Šatoplet), trenér reprezentace juniorů (Jiří Jakoubek), pro rok 2016 pak připravit všechny kroky pro úspěšnou kandidaturu a následnou volbu Tomáše Kafky za člena VV ČFbU.

V celoročním plánu FO nechybí různé přípravné turnaje i mimoflorbalové akce, které spojují příjemné s užitečným a zároveň zviditelňují jméno Tatranu nejen na poli sportovním, ale i společensko-kulturním. Florbalový oddíl Tatran Střešovice se zabývá kromě dlouhodobé sportovní činnosti (tréninky, ligové zápasy) a výchovy mladých lidí také pořadatelstvím řady významných akcí. Samozřejmostí pro všechny členy florbalové rodiny byl 22. ročník mezinárodního turnaje Czech Open a 11. ročník mládežnické podoby tohoto turnaje, Prague Games, který svým rozsahem již dávno předčil svého staršího kolegu, když se do Prahy přijelo předvést více jak 338 družstev ze 16 zemí. V sérii letních turnajů má své jisté místo i Prague Wheel Open pro postižené sportovce na kolech, jehož se zúčastnili i florbalisté Tatranu Střešovice a to jak ti postižení, tak i zdraví v exhibici na kolech. Nově uspořádal FO ve svém střešovickém areálu 2 týdenní florbalové kempy pod značkou Open Camps (OC), kdy záštitu nad OC převzali šéftrenéři FO a také hráči „A“ týmu mužů a žen. V listopadu 2014 uspořádal FO již 8. ročník veteránského turnaje Prague Masters. Všechny tyto akce spadající pod jednotnou značku TCSE jsou pro FO klíčové z hlediska jeho finančního zajištění. Úspěšná reprezentace značky TCSE tak musí být jednou z nedílných součástí marketingového plánu FO i činnosti jeho elitních družstev.
K tradičním akcím patřilo soustředění mládeže, které proběhlo ve sportovním areálu města Neveklov za účasti 190 hráčů a hráček. Elitní týmy mužů a žen měly absolvovaly kondiční soustředění mimo Prahu, ta herní pak již proběhla v srpnu ve Střešovicích. Během celého roku zorganizoval FO na svých sportovištích také 4 příměstské tábory se zaměřením na florbal.
V květnu uspořádal v novém formátu dvoudenní mládežnické Tatran Cups, tradiční otevřené turnaje pro veřejnost. Ve stejném měsíci také proběhla Tatran After Party, která spojila na jeden den všechny střešovické sportovce bez rozdílu oddílové příslušnosti a uzavřela úspěšný ligový ročník 2013/2014. Další tradiční akcí byl červnový zájezd na mezinárodní turnaj do Brna, Hummel Open Games. Na závěr nelze opominout tradiční Sportovní mikulášskou anebo novoroční zájezd na mezinárodní turnaj Gothia Innebandy Cup do švédského Goteborgu pro více jak 100 členů FO, které podtrhly organizační mnohostrannost členů FO.
Prezentace FO proběhla na akcích Brána volného času dokořán (květen), Kašpárkohraní (červen), LadronkaFest (září), Sporáček (září), kde si návštěvníci mohli vyzkoušet florbal za asistence zástupců FO a kromě florbalových dovedností získat i potřebné informace o činnosti FO a TJ.
Rok 2014 byl rokem stabilizačním z hlediska nově nastavené struktury vedení FO a také z pohledu vyvíjené sportovně-organizační činnosti (plán akcí). Celoroční práce šéftrenérů zkvalitnila výsledky práce trenérů mládeže, kteří jsou pro naší činnost základními kameny dlouhodobé prosperity. Nastolené trendy fungování FO z roku 2014 chceme jak na sportovní, tak na veřejné úrovni minimálně udržet na stejné výši i pro rok 2015. Nezbytným krokem musí být i pojmenování nefunkčních organizačních oblastí FO a následná volba takových mechanismů, které pomohou zacelit rezervy v této činnosti nebo nastolí nové trendy ve fungování FO.

Cíle do roku 2015: Muži A - získat titul Mistra, vyhrát Pohár ČFbU, získat medaili z Czech Open. Junioři A – medaile z play-off a doplnit kádr Mužů A minimálně o 2 nové hráče do nové sezóny. Dorost A – medailové umístění, koncepční kategorie. Ženy A postup do play-off, zapracování dalších nových hráček Juniorky a Dorostenky – snaha o medailové umístění, koncepční kategorie. Ostatní kategorie na prvním místě podpořit A týmy a samozřejmě též snaha o co nejlepší umístění, potažmo ještě kvalitnější práci; V rámci Sdružení s DDM nadále rozvíjet optimální podmínky pro práci s mládeží. U mládežnických kategorií je cílem zapojení co největšího počtu dětí do tréninkového procesu i do utkání, a to i za cenu horšího umístění v soutěžích! Budování tatranské komunity, užší spolupráce s rodiči hráčů zejména pak v oblasti financování činnosti jejich dětí. Pokračovat ve zvyšování kvalifikace trenérů, hráčské profesionality A týmů mužů, juniorů a žen a ve zvyšování kvality práce pořadatelské služby při domácích utkáních. Dále pracovat na systému fungování FO, odstranění vzniklých komplikací s databází a sociálními sítěmi a neustálá práce dílčích částí (trenéři, vedoucí, výbor, sekretář, mládež). Pokračovat v užší spolupráci se ZŠ v přilehlém okolí. Koncepčně pracovat v rámci TJ na ukotvení prosazených systémových kroků. Úspěšně prezentovat FO na mediální půdě, navázat spolupráci s významnými partery a sponzory, kteří by dopomohli k vytvoření dlouhodobě vyrovnaného rozpočtu a případných finančních rezerv. Prohlubovat spolupráci s Městskou částí Praha 6 i s Magistrátem hl. m. Prahy.

Legenda:
ČFbU – Česká florbalová unie
FO – Florbalový oddíl
TS – Tatran Střešovice
VFO – Výbor florbalového oddílu
DDM – Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy
ČS FO – členská schůze FO
ČS TJ – členská schůze delegátů TJ

V Praze dne 16. března 2015

Jiří Šatoplet, Sekretář FO Tatran StřešoviceVýroční zpráva o činnosti florbalového oddílu za rok 2013

Rok 2013 je úspěšně za námi. Z hlediska organizačního lze považovat právě uplynulý rok za velmi úspěšný. Podařilo se stabilizovat novou strukturu vedení oddílu (Výbor FO ve složení M.Vaculík, A.Popelák, K.Čada) o šéftrenéry mládeže J.Jakoubka a L.Paseckého, kteří se společně se sekretářem oddílu J.Šatopletem dělí nově také o marketingové povinnosti vyplývající z účasti družstev FO v elitních soutěžích (v červnu 2013 ukončena spolupráce s A.Hlavičkou, a T.Drahorádem).

Ve sportovním úseku elitních týmů bohužel není i nadále obsazena pozice sportovního ředitele, kterou dočasně plní J.Šatoplet a také skaut elitní mužské složky a zmocněnec oddílu ve vztahu k ČFbU, Tomáš Kafka (podařilo se úspěšně zrealizovat podpis smluv s hráči elitního mužského a juniorského týmu). Pozici oddílového skauta svědomitě plnil již pátým rokem Radek Brázda.

V oblasti organizace utkání elitních týmů působí od začátku roku 2013 stabilní pořadatelský tým kolem P.Navrátila a M.Bauera. Nově vybudovaná oblast merchandisingu spadá pod A.Piskáčkovou.

Ve struktuře trenérů došlo v létě 2013 k obměně na těchto postech: spolupráce byla po oboustranné dohodě ukončena s trenéry J.Zahalkou, D.Fišerem, T.Vaculíkem, T.Pechou, J.Taušovou a K.Reindlovou. Za odvedenou práci jim patří velký dík. Po neuspokojivých výsledcích s vedením družstev pak byla rozvázána spolupráce s J.Býčkem a J.Planým. Nově v oddílu působí trenéři M.Fridrich, R.Slavík, J.Natov, J.Volák, L.Jakoubek, D.Čermák, H.Sedmíková a E.Bažantová.

Ze sportovního pohledu ovšem nelze vnímat loňský rok jako pozitivní. Cílem Mužů A pro rok 2013 byl zisk titulu Mistra ČR a vyhrát nazpět Pohár ČFbU. Bohužel ani jeden z vytyčených cílů se nepodařilo naplnit. Po sezóně tak vedení FO ukončilo spolupráci s dlouholetým trenérem Janem Zahalkou a na jeho místo nastoupil dosavadní kapitán týmu a nově hrající trenér, Milan Fridrich, kterého v tandemu doplnil šéftrenér oddílu, Jiří Jakoubek. Hráčské složení týmu prošlo výraznou obměnou, když přišli Rebro, Garčar, Řehoř, Gruber, Mayer, Nushart, Ježek a z týmu odešli Zich, Ondrušek, Klimeš, Olšiak, Hlavička, Von der Pahlen, Ullmann.

Za dílčí úspěchy lze považovat zisk medaile z letošního skvěle obsazeného mezinárodního turnaje Czech Open a vítězství v základní části AutoCont extraligy mužů v sezóně 2013/2014. Bohužel ani letos se nepodařilo vyhrát Pohár ČFbU. Již tradičně se v srpnu 2013 Tatran zúčastnil mezinárodního turnaje Champy Cup ve Švýcarsku, kde obsadil 4. místo.

Junioři A bohužel také nesplnili vytčený herní cíl, když nedokázali postoupit do semifinále play-off po čtvrtfinálové sérii s Brnem 1:3 na utkání. Za úspěch ovšem lze považovat výchovu mladých hráčů pro elitní A-tým mužů (Dušek, Slavík), čímž se podařilo splnit jeden z hlavních cílů této kategorie a to doplnit kádr Mužů A minimálně o 2 nové hráče do nové sezóny. Hráči ročníku 94, jež se nedokázali prosadit do sestavy A-týmu zakotvili v extraligovém Kladnu (Syrovátko, Wild, Nováček), kde trénuje bývalé střešovické duo Ďarmek-Hanzlík. Výsledky týmu v letošní sezóně 2013/2014 napovídají, že by to juniorům mělo letos zacinkat. Řada hráčů se od nového reprezentačního cyklu pravidelně objevuje i v reprezentačním celku, který nově vede trenér Tatranu, Luděk Beneš.

Dorost A dokázal po dlouhé době dosáhnout na výrazný úspěch, když na Mistrovství ČR dokráčel až do finále, kde podlehl FbŠ Bohemians. Výsledek této kategorie je velkým příslibem do budoucích let!

Ženy A dokázaly v play-down ještě pod hlavičkou Tatran team Děkanka udržet extraligovou příslušnost´. Díky úspěšnému sloučení Tatran team Děkanka a Tatranu Střešovice a výborné koncepční práci trenérů Luďka Paseckého a Viktora Nemravy si v sezóně 2013/2014 zajistily předčasný postup do play-off!

Juniorky vybojovaly semifinále play-off, na medaili to však bohužel nestačilo (4.místo). I v letošní sezóně 2013/2014 mají v rozběhlé nadstavbové části jasně nakročeno do play-off. Pro finální část sezóny by navíc měly být doplněny o hráčky pravidelně nastupující za extraligový tým žen, takže se očekává zisk medaile.

Medailových umístění dosáhly v roce 2013 družstva veteránů FORZA Tatran, dorostenek a starších žáků. Ostatní družstva bojovala ve svých kategoriích o přední příčky a navázala tak na celkový kvalitní obraz výsledků družstev FO. I tak nebyl opomíjen hlavní sportovní cíl, zapojit co největší počet hráčů do soutěžních klání a to i za cenu případných výsledkových neúspěchů a naplnit tak poslání výchovy mladých lidí ke sportu. Tatranská mládež uspěla i na prestižních mezinárodních turnajích. Družstva mládeže se zúčastnila mezinárodních turnajů Hummel Open Games, Prague Games a Czech Open a na přelomu roku 2013 a 2014 také zájezdu na švédský turnaj Gothia Innebandy Cup.

A-tým mužů se i v roce 2013 pravidelně prezentoval svými herními výkony divákům ČT Sport (přenosy z AutoCont extraligy) i prestižního Eurosportu (přenosy z Czech Open). Přes výraznou mediální prezentaci, která je z pohledu českých sportovních klubů výjimečná a dosahuje úrovně profesionálních fotbalových klubů, se bohužel trvale nedaří udržet a získávat nové partnery. Na základě smlouvy zajišťuje pro FO sponzorské smlouvy firma SPiNFLO. Generálním partnerem oddílu je i pro rok 2014 firma Omlux. Na chodu elitní složky oddílu se podílejí další sponzoři a partneři a také někteří rodiče hráčů poskytli finanční dar na chod mládežnických družstev FO, za což jim patří vřelé poděkování. V této oblasti bychom chtěli v roce 2014 dosáhnout vyšší efektivity.

V současné době působí ve FO cca 550 aktivních registrovaných členů ve 27 družstvech: Muži A, B, C, Veteráni FORZA Tatran, Veteráni Star Dust, Junioři A, B, Dorostenci A, B, Starší žáci A, B, Mladší žáci A, B, C, Elévové A, B, 3+1, Přípravka I., II., Ženy A, B, Juniorky, Dorostenky, Starší žákyně, Mladší žákyně, elévky. Oproti loňskému roku došlo k dalšímu přírůstku členů (o cca 40), který byl způsoben aktivními nábory a také dobrou přestupovou politikou. Podařilo se také doplnit týmové základny u družstev nejmenších holčiček (starší a mladší žákyně a elévky), čímž se podařilo splnit jeden z hlavních cílů pro rok 2013, stabilizaci ženské složky.

I nadále funguje spolupráce s DDM hl. m. Prahy, který vytváří trvale vhodné podmínky pro práci s mládeží. V rámci Stadiónu mládeže Kotlářka funguje od léta 2012 pověřený zástupce DDM, Mgr.Tomáš Krček. Vedoucím florbalové mládeže DDM hl.m.Prahy zůstává Žaneta Václavková, která v FO vede družstvo přípravky. V roce 2013 došlo k dlouhodobě plánované opravě povrchu haly. Také díky nové izolaci haly a sníženému stropu s novým osvětlením již nedochází k výpadkům tepla nebo snížené viditelnosti a definitivně se tak zamezilo hrozbě uzavření haly pro organizaci regionálních florbalových soutěží. I tak je v hale dostatek nedodělků, na nichž lze koncepčně pracovat (úložný systém pro sportovní pomůcky, umístění laviček, sítí a skříní, úklid, atd.).

Díky kvalitní práci s mládeží a podmínkám, které nabízíme, můžeme každoročně nabídnout všem zájemcům z řad široké veřejnosti zapojit se do našich družstev. Snažíme se vyhovět skutečně každému, kdo projeví zájem vstoupit do našeho oddílu a to i těm, jež neoplývají sportovním nadáním. I proto se nám velmi osvědčilo pokračování v systematice pohybové přípravy družstev mládeže, díky níž dosahují mladí sportovci pod vedením trenérky Michaely Cepkové nejen lepších sportovních výsledků, ale slouží i jako prevence zranění a kompenzace přetížených svalových partií.

S ohledem na zvýšený zájem dětí o florbal a omezené kapacity sportovišť jsme navázali užší spolupráci se ZŠ v přilehlém okolí (ZŠ Červený Vrch, ZŠ Na Dlouhém lánu, ZŠ Petřiny, IS Parkane), kde vedeme kroužky florbalu. Od spolupráce si vedení FO slibuje šíření dobrého jména Tatranu i za hranice oddílových kontaktů, zvýšení návštěvnosti na extraligová utkání Tatranu formou volných vstupů, zvýšení členské základny u družstev mládeže a ekonomickou stabilizaci v případě využití prostor školních tělocvičen.

Vedení FO se zabývalo i úpravou dlouhodobého tréninkového plánu a tím i zefektivnění využití herních ploch hal Tatranu Střešovice a Unihoc Areny pro tréninky družstev FO. Došlo tak k úpravě tréninkového plánu, který více zohledňoval věkové a výkonnostní rozpoložení družstev FO včetně zapracování povinného tréninku pohybové průpravy mládeže. Vedení FO se i nadále bude snažit o co nejefektivnější využívání sportovních prostor, jejichž současné možnosti jsou výrazným limitujícím faktorem pro další speciální sportovní rozvoj činnosti FO.

Jedním z hlavních cílů celého vedení FO bylo zaměřit se na budování tatranské komunity a užší spolupráci s rodiči hráčů. V září 2013 a v lednu 2014 proběhly rodičovské třídní schůzky, na nichž vedení FO prezentovalo své záměry v práci s mládeží a klubovou komunitou. Během relativně krátkého času se efektivně podařilo prezentovat všechny důležité aspekty činnosti FO (sportovní a socializační hledisko, plán akcí) a navázat užší spolupráci s aktivními rodiči. V rámci rodičovských schůzek byl také prezentován Fan shop Tatranu Střešovice a možnosti, jež nabízí sport.areál TJ (sportoviště, ubytovna, restaurace). Pravidelná komunikace s rodiči elévů a mladších žáků v roce 2013 vedla k vytvoření aktivního Fan clubu, který doprovází elitní tým mužů na všech domácích utkáních a vytváří v hale bouřlivou atmosféru. Děkujeme!

Dalším z velkých úkolů pro rok 2013 bylo zavedení nových jednotných dresů pro všechny kategorie a přechod na jiný systém výroby! Hráči a hráčky si v průběhu léta 2013 vyzkoušely nové vzorky dresů a od podzimu tak Tatran Střešovice reprezentují nejen dobrými výsledky, ale i vizuálně. Značka Tatran Střešovice tím získala na prestiži a hráči a hráčky budí respekt svých soupeřů.

V roce 2013 se M.Vaculíkovi podařilo úspěšně zrealizovat projekt na Podporu pražské florbalové mládeže. Z tohoto grantu/programu jsou od září roku 2013 financovány dvě nové pozice šéftrenérů mužské a ženské složky obsazené Jiřím Jakoubkem a Luďkem Paseckým. Projekt dále řeší finanční příspěvek na trenéry a zavedení povinných sportovních zdravotních prohlídek.

Oba zmíněné body již nyní přispívají k výraznější profesionalizaci FO. Trenérům byly výrazně vylepšeny podmínky pro jejich fungování (fasování materiálního vybavení, vylepšeny finanční kompenzace), od čehož si vedení FO slibuje i jejich aktivnější a větší zapojení do chodu klubu. Zároveň se nově díky zřízeným pozicím šéftrenérů dostává trenérům možnosti pravidelné zpětné vazby, kterou v minulosti postrádali. Vedení FO navázalo v rámci realizace projektu sportovních zdravotních prohlídek spolupráci s Institutem sportovního lékařství. Cílem této dlouhodobé spolupráce má být nejen jednotný výstup z prohlídek pro hráče a jejich rodiče, ale i zpětná vazba od ISL pro FO ohledně sportovně-zdravotní kondice jejich členů a tím eliminace možných zdravotních problémů a uzpůsobení náplně tréninků tak, aby nedocházelo k přetěžování hráčů.

V rámci fungování na TJ potvrdil FO své velmi dobré postavení. Předseda FO Martin Vaculík a sekretář FO Jiří Šatoplet jsou členy pětičlenného výboru TJ, který má rozhodující slovo ve všech důležitých oblastech TJ. V dubnu 2013 potvrdila členská schůze TS volbu MV i JŠ na další čtyřleté období. Martin Vaculík plní již pátým rokem funkci předsedy TJ. Jiří Šatoplet pracuje od listopadu 2004 na pozici sekretáře TJ. Člen VFO Kamil Čada plnil funkci člena kontrolní a revizní komise TJ.

Dlouhodobá strategie FO v rámci TJ obsahuje kromě organizačně-personálního úseku také zásadní změny ve stavu sportovišť a jejich využití. V areálu TJ v ulici Sibeliova byly od začátku funkčního mandátu členů FO ve vedení TJ, tedy od roku 2009, zrealizovány tyto stavby a rekonstrukce: nové prostory regeneračního a rehabilitačního centra s posilovnou, nové šatny s moderním sociálním zázemím pro sportovce, nové venkovního sezení se zahrádkou před vstupem do areálu TJ, kompletní rekonstrukce vzduchotechniky v celém objektu TJ, vybudování nové tribuny k sezení s kapacitou pro 365 diváků, vybudování venkovního beach areálu se 4 kurty, úprava stávající malé tělocvičny v sál s novým povrchem a funkčním pódiem (aerobní sál, divadelní sál, konferenční sál), rekonstrukce kanceláře sekretariátu TJ, vstupního bloku recepce, rekonstrukce kotelny, sanace staré budovy a rekonstrukce sociálního zázemí. V roce 2012 došlo k přestavbě aerobního sálu na zrcadlový sál a byl zde zbudován bezbariérový přístup od tenisové haly, ke zbudování nafukovací haly v beachovém areálu, k rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí u recepce. V roce 2013 došlo k výměně oken v celém šatnovém bloku a staré budově směrem do ulice Sibeliova, rekonstrukci střešního pláště víceúčelové haly, rekonstrukci a výměně osvětlení víceúčelové haly, zbudování osvětlení fotbalového hřiště, vybudování restauračního klubu Na Andělce pro členy TJ ve staré budově a výstavbě tří nových apartmánů pro komerční využití.

Kromě plánovaných rekonstrukcí a investičních akcí se M.Vaculíkovi podařilo již v roce 2012 zmobilizovat všechny sportovní organizace na Praze 6, které pod názvem „Střešovická výzva“ vyzvaly Radnici Prahy 6 k podpoře a využití finančních prostředků od MHMP ze zisku loterijních společností na přímou podporu sportovních jednot a klubů na Praze 6. Do TJ tak již druhým rokem směřovaly výrazné finanční prostředky, které dopomohly ke stabilizaci jejího cash-flow a tím i podpoře vyvíjené sportovní činnosti.

Přes ohlášený útlum aktivit směrem k organům ČFbU a zaměření se na vlastní činnost, se zástupci FO zapojily do fungování struktur ČFbU. V květnu 2013 se konala valná hromada florbalových krajů PH+SČ, na které oznámil kandidaturu do funkce pražského hejtmana Jiří Šatoplet. V následné volbě vyhrál a stal se na další dva roky hejtmanem kraje Praha. Ve výkonném výboru ČFbU i nadále působí Tomáš Vaculík. Michaela Cepková plní funkci regionálního metodika PH+SČ. Luděk Beneš je od podzimu 2013 trenérem reprezentace juniorů. Luděk Pasecký je školitelem trenérů pro ČFbU.

V celoročním plánu FO nechybí různé přípravné turnaje i mimoflorbalové akce, které spojují příjemné s užitečným a zároveň zviditelňují jméno Tatranu nejen na poli sportovním, ale i společensko-kulturním. Florbalový oddíl Tatran Střešovice se zabývá kromě dlouhodobé sportovní činnosti a výchovy mladých lidí také pořadatelstvím řady významných akcí. V květnu 2013 uspořádal FO ve střešovické hale mládežnické Tatran Cups, tradiční otevřené turnaje pro veřejnost. Během celého roku zorganizoval FO čtyři příměstské tábory se zaměřením na florbal. Samozřejmostí pro všechny členy florbalové rodiny byl 21. ročník mezinárodního turnaje Czech Open a jubilejní 10. ročník mládežnické podoby tohoto turnaje, Prague Games, který svým rozsahem již dávno předčil svého staršího kolegu, když se do Prahy přijelo předvést více jak 330 družstev ze 14 zemí, a FO tak mohl i těmto mladým sportovcům ukázat své organizátorské kvality. V listopadu 2013 uspořádal FO již sedmý ročník veteránského turnaje Prague Masters, jenž si svým ohlasem od účastníků vydobyl stálé postavení v plánu pravidelných akcí FO. V sérii letních turnajů má své jisté místo i Prague Wheel Open pro postižené sportovce na kolech, jehož se zúčastnili i florbalisté Tatranu Střešovice. K tradičním akcím patřilo soustředění mládeže, které proběhlo ve sportovním areálu města Neveklov za účasti 180 hráčů a hráček. Novou akcí byl červnový zájezd na mezinárodní turnaj do Brna, Hummel Open Games. V červnu také proběhl nultý ročník Tatranského dne, který spojil na jeden den všechny střešovické sportovce bez rozdílu oddílové příslušnosti. Dvakrát v roce proběhla celotatranská brigáda všech členů TJ, účast členů FO ale zejména ostatních oddílů byla velmi slabá /nutno zlepšit/. Prezentace FO proběhla na akcích LadronkaFest, Sporáček, Brána volného času dokořán nebo Kašpárkohraní, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet florbal za asistence zástupců FO Tatran Střešovice a kromě florbalových dovedností získat i potřebné informace o činnosti FO a TJ. Na závěr nelze opominout tradiční Sportovní mikulášskou anebo novoroční zájezd na mezinárodní turnaj Gothia Innebandy Cup do švédského Goteborgu pro více jak 120 členů FO, které podtrhly organizační mnohostrannost členů FO.

Rok 2013 byl přelomovým z hlediska nastavení struktury vedení FO. Od šéftrenérů si vedení FO slibuje zkvalitnění práce s lidskými zdroji, které jsou pro naší činnost základními kameny dlouhodobé prosperity. Nastolené trendy fungování FO z roku 2013 chceme jak na sportovní tak na společensko-politické úrovni minimálně udržet na stejné výši i pro rok 2014.

Cíle do roku 2014: Muži A - získat titul Mistra, vyhrát Pohár ČFbU, medaile z EC 2014 ve Švýcarsku, získat medaili z Czech Open. Junioři A – medaile z play-off a doplnit kádr Mužů A minimálně o 2 nové hráče do nové sezóny. Dorost A – medailové umístění, koncepční kategorie. Ženy A postup do play-off, zapracování dalších nových hráček Juniorky a Dorostenky – semifinále play-off a snaha o medailové umístění. Ostatní kategorie na prvním místě podpořit A týmy a samozřejmě též snaha o co nejlepší umístění, potažmo ještě kvalitnější práci; V rámci Sdružení s DDM nadále rozvíjet optimální podmínky pro práci s mládeží. U mládežnických kategorií je cílem zapojení co největšího počtu dětí do tréninkového procesu i do utkání, a to i za cenu horšího umístění v soutěžích! Budování tatranské komunity, užší spolupráce s rodiči hráčů zejména pak v oblasti financování činnosti jejich dětí. Pokračovat ve zvyšování kvalifikace trenérů, hráčské profesionality A týmů mužů, juniorů a žen a ve zvýšování kvality práce pořadatelské služby při domácích utkáních. Dále pracovat na systému fungování FO, odstranění vzniklých komplikací s databází a sociálními sítěmi a neustálá práce dílčích částí (trenéři, vedoucí, výbor, sekretář, mládež). Pokračovat v užší spolupráci se ZŠ v přilehlém okolí. Koncepčně pracovat v rámci TJ na ukotvení prosazených systémových kroků. Úspěšně prezentovat FO na mediální půdě, navázat spolupráci s významnými partery a sponzory, kteří by dopomohli k vytvoření dlouhodobě vyrovnaného rozpočtu a případných finančních rezerv. Prohlubovat spolupráci s Městskou částí Praha 6 i s Magistrátem hl. m. Prahy.

Legenda:
ČFbU – Česká florbalová unie
FO – Florbalový oddíl
TS – Tatran Střešovice
VFO – Výbor florbalového oddílu
DDM – Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy
ČS FO – členská schůze FO
ČS TJ – členská schůze delegátů TJ

V Praze dne 20.února 2014

Jiří Šatoplet, Sekretář FO Tatran StřešoviceVýroční zpráva o činnosti florbalového oddílu za rok 2012

Rok 2012 je úspěšně za námi. Z hlediska sportovního i organizačního lze považovat právě uplynulý rok za velmi úspěšný. Elitní tým opět mužů obhájil titul Mistra ČR, medailových umístění dosáhly týmy veteránů FORZA Tatran, dorostenek a starších žáků. Organizačně se podařilo rozšířit strukturu vedení oddílu o nové marketingové pracovníky a šéftrenéry mládeže (realizace projektu přes MHMP) a spustit provoz nových webových stránek FO!

V současné době působí ve FO cca 510 aktivních registrovaných členů ve 24 družstvech: Muži A, B, C, Veteráni FORZA Tatran, Veteráni Star Dust, Junioři A, B, Dorostenci A, B, Starší žáci A, B, Mladší žáci A, B, Elévové A, B, Přípravka, Ženy A, B, Juniorky, Dorostenky, Starší a mladší žákyně a elévky.

Oproti loňskému roku došlo k přírůstku členů (o cca 65), který byl způsoben přestupem hráček původně hrajících v klubu Děkanka Praha pod křídla Tatranu. Střešovice tak získaly opět právo startu v extralize žen, s nímž se vázala i povinnost doplnění týmové základny o družstva nejmenších holčiček (straší a mladší žákyně a elévky), což se podařilo splnit pouze částečně. Posílení fungování ženské složky (hráči a trenéry) tak bude jedním z hlavních cílů pro následující období. I nadále funguje spolupráce s DDM hl. m. Prahy, který vytváří trvale vhodné podmínky pro práci s mládeží. V rámci Stadiónu mládeže Kotlářka funguje od léta 2012 nově pověřený zástupce DDM, Mgr.Tomáš Krček. Vedoucím florbalové mládeže DDM hl.m.Prahy je i nadále Žaneta Václavková, která v FO vede družstvo přípravky. V lednu/únoru 2012 docházelo v hale Stadiónu mládeže Kotlářka k častým výpadkům tepla a hrozilo její uzavření pro organizaci soutěží ČFbU. Naštěstí se podařilo vhodným lobby oddálit tuto hrozbu. V létě 2012 došlo k havarijní závadě na hale (vichřicí potrhaný boční plášť), jež paradoxně podařila vyřešit dlouhotrvající problémy se zateplením a od září 2012 se tak trénuje v již zaizolované hale s novým osvětlením. Tím se ušetřily výrazné finanční prostředky za užité energie (plyn, elektrika), což se věříme i pozitivně odrazí v naší vyjednávací pozici ohledně výše plateb na sezónu 2013/2014 (zrušení odvodu plateb za víkendové turnaje). Ve vstupním vestibulu funguje nově bufet, který výrazně zvýšil komfort celého objektu.

Díky kvalitní práci s mládeží a podmínkám, které nabízíme, můžeme každoročně nabídnout všem zájemcům z řad široké veřejnosti zapojit se do našich družstev. Snažíme se vyhovět skutečně každému, kdo projeví zájem vstoupit do našeho oddílu a to i těm, jež neoplývají sportovním nadáním. I proto se nám velmi osvědčilo zařazení pohybové průpravy v rámci sportovní přípravy družstev mládeže, díky němuž dosahují mladí sportovci pod vedením zkušené trenérky Michaely Cepkové nejen lepších sportovních výsledků, ale slouží i jako prevence zranění a kompenzace přetížených svalových partií.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, rok 2012 se zapíše do dějin střešovického florbalu jako velmi úspěšný. Elitní tým mužů se probojoval do historicky prvního Superfinále českého florbalu hraného ve vysočanské O2Aréně před téměř osmi tisícovkami diváků na jedno jediné utkání a po patnácté v historii získal mistrovský titul, když v prodloužení porazil Vítkovice 4:3. Obrovský mediální ohlas Superfinále, které Tatran pomáhal z velké části uspořádat, zvýšilo kladné hodnocení florbalu v očích sponzorů i široké veřejnosti. Elitní tým mužů se zúčastnil Champions Cup 2012, který se konal na začátku října ve švédském Umea. Do semifinále prošel Tatran přes lotyšského mistra RTU Inspecta. V postupu do vysněného finále, kde hrál v roce 2011, mu tentokrát bohužel vystavil stopku tradiční účastník Czech Open, pořadatelský IBK Dalen.

Kromě Champions Cup 2012 se elitní mužský tým představil i na tradičním mezinárodním turnaji Czech Open, kde v konkurenci 16 špičkových týmů v elitní mužské kategorii dokráčel do čtvrtfinále. V srpnu 2012 se Tatran také zúčastnil pro něj již tradičního mezinárodního turnaje Champy Cup ve švýcarském Churu, kde obsadil třetí místo.

Mimo tatranské muže výrazně zazářili veteráni Forza Tatran, kteří se v květnu 2012 stali vícemistry ČR. Na medailová umístění dosáhly ve svých soutěžích i týmy dorostenek a starších žáků. Ostatní družstva bojovala ve svých kategoriích o přední příčky a navázala tak na celkový kvalitní obraz výsledků družstev FO. I tak nebyl opomíjen hlavní sportovní cíl, zapojit co největší počet hráčů do soutěžních klání a to i za cenu případných výsledkových neúspěchů a naplnit tak poslání výchovy mladých lidí ke sportu.

Tatranská mládež uspěla na prestižních mezinárodních turnajích. Junioři A a Dorostenci A se v září 2012 zúčastnili turnaje ve švédském Umea, kde obsadili 1., resp. 2.místo! Družstva mládeže se také zúčastnila mezinárodních turnajů Prague Games a Czech Open, které FO uspořádal v létě 2012.

Florbal se stává mediálně přitažlivějším, zejména díky televizi, a tak se střešovičtí florbalisté mohli pravidelně prezentovat svými herními výkony divákům ČT Sport (přenosy z Extraligy mužů) i prestižního Eurosportu (přenosy z Czech Open, Champions Cup). Přes mediální prezentaci se nedaří udržet a získávat partnery FO. Nebyla obnovena spolupráce s PRE /hlavní partner/. Na základě smlouvy zajišťuje pro FO sponzorské smlouvy firma SPiNFLO. partnery Omlux, Puma, Isostar, McDavid, Betonkomplex, Restaurant a MusicClub u Buldoka a U Václavky, Vltavín Holding, Unihoc, Florbal Expert, Jistab, Aplex, Excaliburtours, I´m FIT, AGRS, Clarion, VŠFS, Autolamp, Varta, Autodoprava Gaier, CTS, Pe3ny net, Eurocert, OspenTarkett, Bakr.cz, Viktor Frič, Remivar, Štěpanovský, Erament a další se s velkým úsilím podařilo udržet. Také někteří rodiče hráčů poskytli finanční dar na chod mládežnických družstev FO, za což jim patří vřelé poděkování. Nově obsazené marketingové oddělení (MO) dokázalo za své relativně krátké působení udělat velký kus práce. Nejvýraznější změnou je spuštění nové webové prezentace FO, která plně odpovídá současným požadavkům členů FO i široké veřejnosti. MO se také podařilo zdařile využít ostatních komunikačních kanálů (Facebook, Instagram, Twiter, Youtube) k rozšíření dobrého jména FO a k mobilizaci tatranské komunity. Velmi pozitivně byl hodnocen zejména mediálně často zmiňovaný projekt „Cesta na sever“, mapující po vzoru NHL poslední měsíc hráčů elitního týmu před bitvou o Prahu s pražským Chodovem. Tento projekt byl dokonce nezávislými marketingovými médii vybrán mezi tři nejlépe zpracované marketingové projekty roku 2012! Za zmínku z dílny MO jistě stojí i netradičně pojatá organizace domácího utkání s Havířovem, kdy se střešovická hala stala jatkami alias Arénou řezníka Hudery a hráči elitního týmu byli oceněni pytlem přírodních párků za vydatnou brankovou nadílku svému soupeři od střešovického řezníka Hudery.

V únoru 2012 potvrdili členové FO svou volbou členy staronového VFO, který tak i nadále působí ve složení M.Vaculík, A.Popelák, K.Čada. Vzhledem k přetrvávajícímu dlouholetému mandátu však VFO vyzval členy FO k většímu zapojení do dění v rámci vedení FO. Na pozici sekretáře FO působí i nadále J.Šatoplet. Od září 2012 působí v marketingovém oddělení Aleš Hlavička a Tadeáš Drahorád, kteří postupně převzali práci šéfa marketingového úseku, Petra Harapáta, jež nadále jedná jménem FO již jen se současnými a potenciálními partnery.

Od ledna 2012 se M.Vaculík zapojil do práce Komise pro sport MHMP pod vedením P.Břízy a radní H.Chudomelové. Následně byla vytvořena pracovní skupina, jejímž cílem bylo vypracování projektu na Podporu pražské florbalové mládeže. Z tohoto grantu/programu by měly být financovány od roku 2013 dvě nové pozice šéftrenérů mužské a ženské složky obsazené Jiřím Jakoubkem a Luďkem Paseckým. Projekt se dále zabývá finančním příspěvkem na trenéry a na prevencí úrazů (zavedení povinných sportovních zdravotních prohlídek). Oba tyto body by měly dopomoci k výraznější profesionalizaci momentálně nejpopulárnějšího mládežnického sportu. Přidělení finančních prostředků zatím nebylo potvrzeno, přesto VFO rozhodl s předstihem tyto pozice obsadit. Struktura vedení FO se tak v roce 2012 rozrostla o 4 výkonné pracovníky (2 marketing, 2 trenérství). Ve sportovním úseku elitních týmů není stále obsazena pozice sportovního ředitele, kterou dočasně, ovšem bez jasného mandátu plnil Milan Šindelář. Pozici oddílového skauta svědomitě plnil již čtvrtým rokem Radek Brázda.

V červnu 2012 se konala valná hromada ČFbU (VH), na které oznámil ukončení svého mandátu ve funkci pražského hejtmana Jiří Šatoplet. Neúspěšné volby do VV ČFbU se zúčastnil zmocněnec oddílu florbalu, Tomáš Kafka. V návaznosti na dění poslední doby v rámci fungování struktur ČFbU, zejména pak ohledně rozdělování státních dotací do českého florbalu, vystoupil na VH M.Vaculík a vyjádřil velkou nespokojenost se směřováním státních prostředků zejména na centrální výdaje spojené s nárůstem pracovníků sekretariátu unie, nárůst výdajů na kanceláře, tvorbu rezerv, ale naprosto minimální podporu zkvalitnění práce florbalových klubů a podporu kvality florbal jako celku. Vedení FO se od konání VH snažilo plně soustředit již jen na vlastní oddílové problémy a povinnosti a postupně utlumovalo jakékoli aktivní zapojení funkcionářů FO do vedoucích struktur ČFbU a jejích projektů. I tak nadále působí Tomáš Vaculík ve VV ČFbU, Michaela Cepková je regionálním metodikem PH+SČ, Jiří Jakoubek vedoucím org.štábu Superfinále a Luděk Pasecký školí pro ČFbU trenéry.

V rámci fungování na TJ potvrdil FO své velmi dobré postavení. Předseda FO Martin Vaculík a sekretář FO Jiří Šatoplet jsou členy pětičlenného výboru TJ, který má rozhodující slovo ve všech důležitých oblastech TJ. Martin Vaculík plní již čtvrtým rokem funkci předsedy TJ. Jiří Šatoplet pracuje na pozici sekretáře TJ. Člen VFO Kamil Čada plnil funkci člena kontrolní a revizní komise TJ.

Dlouhodobá strategie FO v rámci TJ obsahuje kromě organizačně-personálního úseku také zásadní změny ve stavu sportovišť a jejich využití. V areálu TJ v ulici Sibeliova byly od začátku funkčního mandátu členů FO ve vedení TJ, tedy od roku 2009, zrealizovány tyto stavby a rekonstrukce: nové prostory regeneračního a rehabilitačního centra s posilovnou, nové šatny s moderním sociálním zázemím pro sportovce, nové venkovního sezení se zahrádkou před vstupem do areálu TJ, kompletní rekonstrukce vzduchotechniky v celém objektu TJ, vybudování nové tribuny k sezení s kapacitou pro 365 diváků, vybudování venkovního beach areálu se 4 kurty, úprava stávající malé tělocvičny v sál s novým povrchem a funkčním pódiem (aerobní sál, divadelní sál, konferenční sál), rekonstrukce kanceláře sekretariátu TJ, vstupního bloku recepce a bufetu, rekonstrukce kotelny, sanace staré budovy a rekonstrukce sociálního zázemí. V roce 2012 došlo k přestavbě aerobního sálu na zrcadlový sál a byl zde zbudován bezbariérový přístup od tenisové haly, ke zbudování nafukovací haly v beachovém areálu, k rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí u recepce a zejména k zahájení vybudování restauračního klubu pro členy TJ ve staré budově a výstavby tří nových apartmánů pro komerční využití.

Kromě plánovaných rekonstrukcí a investičních akcí se M.Vaculíkovi podařilo zmobilizovat všechny sportovní organizace na Praze 6, jež pod názvem „Střešovická výzva“ vyzvaly Radnici Prahy 6 k podpoře a využití finančních prostředků od MHMP ze zisku loterijních společností na přímou podporu sportovních jednot a klubů na Praze 6. Do TJ tak ještě ke konci roku 2012 směřovaly výrazné finanční prostředky, které dopomohly ke stabilizaci jejího cash-flow a tím i podpoře vyvíjené sportovní činnosti.

V celoročním plánu FO nechybí různé přípravné turnaje i mimoflorbalové akce, které spojují příjemné s užitečným a zároveň zviditelňují jméno Tatranu nejen na poli sportovním, ale i společensko-kulturním. Florbalový oddíl Tatran Střešovice se zabývá kromě dlouhodobé sportovní činnosti a výchovy mladých lidí také pořadatelstvím řady významných akcí.

V květnu 2012 uspořádal FO ve střešovické hale mládežnické Tatran Cups, tradiční otevřené turnaje pro veřejnost. Samozřejmostí pro všechny členy florbalové rodiny byl jubilejní 20. ročník mezinárodního turnaje Czech Open, v rámci něhož proběhla i slavností recepce významných hostů nejen z florbalového prostředí. Kromě Czech Open hostil Tatran i 9. ročník mládežnické podoby tohoto turnaje Prague Games, který svým rozsahem již dávno předčil svého staršího kolegu, když se do Prahy přijelo předvést více jak 330 družstev z 12 zemí, a FO tak mohl i těmto mladým sportovcům ukázat své organizátorské kvality. V listopadu 2012 uspořádal FO již šestý ročník veteránského turnaje Prague Masters, jenž si svým ohlasem od účastníků vydobyl stálé postavení v plánu pravidelných akcí FO. V sérii letních turnajů má své jisté místo i Prague Wheel Open pro postižené sportovce na kolech, jehož se zúčastnili i florbalisté Tatranu Střešovice. K tradičním akcím patřilo soustředění mládeže, které proběhlo ve sportovním areálu města Neveklov za účasti 156 hráčů a hráček. Tradiční společenskou akcí byla Oslava šampiónu v Karlových Lázních. Dvakrát v roce proběhla celotatranská brigáda všech členů TJ, účast členů FO ale zejména ostatních oddílů byla velmi slabá /nutno zlepšit/. Prezentace FO proběhla na akcích LadronkaFest, Sporáček, Brána volného času dokořán nebo Kašpárkohraní, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet florbal za asistence zástupců FO Tatran Střešovice a kromě florbalových dovedností získat i potřebné informace o činnosti FO a TJ. Na závěr nelze opominout tradiční Sportovní mikulášskou anebo zářiový zájezd na mezinárodní turnaj Umea Floorball Festival do švédské Umea, které podtrhly organizační mnohostrannost členů FO.

Rok 2012 navázal na nastolené trendy z roku 2011 a udržel vysoce položenou laťku fungování FO jak na sportovní tak na společensko-politické úrovni. Tatran vyhrál titul Mistra ČR a podařilo se mu vydobýt si v ostatních sférách svých zájmů důležité postavení. Rok 2013 by měl vysoce položenou laťku minimálně udržet na stejné výši.

Cíle do roku 2013: Muži A - získat titul Mistra ČR v Superfinále české extraligy, vyhrát nazpět Pohár ČFbU, uspět na EC 2013 ve finském Tampere, získat medaili z Czech Open. Junioři A - postup do semifinále play-off a doplnit kádr Mužů A minimálně o 2 nové hráče do nové sezóny. Dorost A – medailové umístění, koncepční kategorie. Ženy A udržení extraligové licence, Juniorky a Dorostenky – semifinále play-off a snaha o medailové umístění. Ostatní kategorie na prvním místě podpořit A týmy a samozřejmě též snaha o co nejlepší umístění, potažmo ještě kvalitnější práci; Sloučení občanských sdružení Tatran Střešovice a Tatran team Děkanka; V rámci Sdružení s DDM nadále rozvíjet optimální podmínky pro práci s mládeží. U mládežnických kategorií je cílem zapojení co největšího počtu dětí do tréninkového procesu i do utkání, a to i za cenu horšího umístění v soutěžích! Budování tatranské komunity, užší spolupráce s rodiči hráčů zejména pak v oblasti financování činnosti jejich dětí. Pokračovat ve zvyšování kvalifikace trenérů, hráčské profesionality A týmů mužů a juniorů a ve zvýšení kvality práce pořadatelské služby při domácích utkáních. Dále pracovat na nově vzniklém systému fungování FO, odstranění vzniklých komplikací s databází a sociálními sítěmi a neustálá práce dílčích částí (trenéři, vedoucí, výbor, sekretář, mládež). Navázat užší spolupráci se ZŠ v přilehlém okolí. Koncepčně pracovat v rámci TJ na ukotvení prosazených systémových kroků, zrealizovat plánované rekonstrukce. Úspěšně prezentovat FO na mediální půdě, navázat spolupráci s významnými partery a sponzory, kteří by dopomohli k vytvoření dlouhodobě vyrovnaného rozpočtu a případných finančních rezerv. Prohlubovat spolupráci s Městskou částí Praha 6 i s Magistrátem hl. m. Prahy.

Legenda:
ČFbU – Česká florbalová unie
FO – Florbalový oddíl
TS – Tatran Střešovice
VFO – Výbor florbalového oddílu
DDM – Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy
FE – Fortuna Extraliga
ČS FO – členská schůze FO
ČS TJ – členská schůze delegátů TJ

V Praze dne 10.března 2013

Jiří Šatoplet, Sekretář FO Tatran Střešovice
 
 
PARTNEŘI
 • Omlux
 • Unětický pivovar
 • Praha 6
 • GAIER
 • KŮTA servis
 • Tipsport
 • Puma
 • McDavid
 • U Buldoka
 • Isostar
 • Tarkett
 • Foot Balance
 • Unihoc
 • te7
 • Florbal expert
 • Spinflo
 • AGRS
 • Bohemia Cargo
 • Aplex
 • Excalibur
 • Jistab
 • Agados
 • Česká pojišťovna
 • Rotor
 • KB
 • XPS Network
 • ČT
 • Evropa 2
 • PSN
 • všfs
 • Deník
 • TVcom.cz
 
 
 
 
Copyright © 2017 Tatran Střešovice & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech a kontakt