VÍC NEŽ JEN FLORBAL

neděle 25.6.2017

Organizační struktura florbalového oddílu Tatranu Střešovice

Florbalový oddíl Tatranu Střešovice vstupuje do nové sezony se změnami v organizační struktuře. Podívejte se uvnitř článku, co se pro soutěžní sezonu 2017/18 mění!

V organizační struktuře florbalového oddílu Tatran Střešovice nastává několik klíčových změn. Hlavním výkonným orgánem stále zůstává výkonný výbor, nicméně na fungování jak sportovního, tak i nesportovního úseku nově dohlíží generální sekretář Jiří Šatoplet.

Nesportovní úsek dělíme na celkem 4 hlavní oblasti. Tou první je oddělení
práce s partnery, jehož členy jsou Jiří Jakoubek a Marek Poch. Do nesportovního úseku dále spadá i pozice marketingového a PR pracovníka, kterým je Jan Volák. Pod touto pozicí jsou sdruženy další marketingové činnosti jako média a tisk, grafika, fanshop a koordinace PR akcí. Další důležitou pozicí nesportovního úseku klubu je event manager. Tato pozice bude vzhledem k organizační náročností zdvojena Jiřím Jakoubkem a Jiřím Šatopletem. Pod pozici event managera spadá pořádatelství utkání elitních týmů a týmů akademie, akce pro veřejnost a klubové akce. Poslední složkou nesportovního úseku je office a ekonomika, kterou spravuje Jiří Šatoplet. Pod tuto složku spadá správa rozpočtů elitních týmů a skladové hospodářství.
Co se týče sportovního úseku klubu, jeho vedoucím bude stejně jako v minulé sezoně sportovní manažer Jiří Jakoubek, který spolupracuje s hlavním metodikem oddílu Martinem Czeczinkarem a se všemi složkami projektu Zdravý Tatran, kterými jsou tatranští fyzioterapeuti, mentální trenér, nutriční specialista a klubový lékař. Sportovní manažer dále koordinuje činnost tří šéftrenéru - šéftrenéra akademie Martina Czeczinkara, šéftrenéra elitních týmů Jiřího Jakoubka a šéftrenéra neelitních týmů Marka Michálka. Dále sportovní ředitel koordinuje i činnost vedoucího rozvoje hráčů Miroslava Vybírala. Šéftrenéři pak koordinují činnost hlavních trenérů jednotlivých kategorií (napříč elitními týmy i týmy tatranské akademie), a ti pak dále organizují své realizační týmy (asistenty, asistenty z řad rodičů, kondiční trenéry a pomocníky z řad hráčů elitního týmu).

 
Naši partneři